Call Now

Ρυθμιζόμενες Χρεώσεις Φυσικού Αερίου

Οι Ρυθμιζόμενες χρεώσεις εφαρμόζονται σε όλους τους καταναλωτές ανεξαρτήτως προμηθευτή. Βάσει των σχετικών Νόμων καθώς και του Κώδικα προβλέπεται η διακριτή αναγραφή των παρακάτω χρεώσεων επί των εντύπων λογαριασμών κατανάλωσης.

Οι χρεώσεις αυτές αφορούν αναλυτικά:

 

Χρεώσεις Διανομής:

Αφορά στην διακίνηση του φυσικού αερίου στα δίκτυα χαμηλής πίεσης. Εισπράττονται από τον Προμηθευτή σύμφωνα με τη νομοθεσία και αποδίδονται  στους Διαχειριστές των Δικτύων Διανομής  (Εταιρείες Διανομής Αερίου - ΕΔΑ) για τη χρήση των Δικτύων Διανομής.  Οι χρεώσεις περιλαμβάνουν  Χρέωση  Ενέργειας (υπολογιζόμενη επί της ποσότητας κατανάλωσης) & Χρέωση Δυναμικότητας (υπολογιζόμενη επί της  δυναμικότητας του  εγκατεστημένου  μετρητή και της περιόδου κατανάλωσης) βάσει των αποφάσεων ΡΑΕ 346/2016 και 347/2016 (ΦΕΚ Β’ 3067/26-09-2016). Οι τιμές  προέρχονται  από τις αντίστοιχες ΕΔΑ κάθε περιοχής.

Τύπος υπολογισμού: Χρέωση Διανομής = Συντελεστής Χρέωσης Ενέργειας (€/MWh) + Συντελεστής Χρέωσης Δυναμικότητας (€/MWh/h)

 

Συντελεστής Χρέωσης Ενέργειας: Αναλογική χρέωση (υπολογιζόμενη επί της ποσότητας κατανάλωσης) για τη χρήση του Δικτύου Διανομής

Συντελεστής Χρέωσης Δυναμικότητας: Πάγια Χρέωση (Χρέωση Δυναμικότητας, υπολογιζόμενη επί της δυναμικότητας του εγκατεστημένου στο Σημείο Παράδοσης μετρητή και της περιόδου κατανάλωσης) για τη χρήση του Δικτύου Διανομής

 

Χρεώσεις Διανομής 2019

Γεωγραφικό Διαμέρισμα / Περιοχή

Συντελεστής Ενέργειας (€/kWh)

Συντελεστής Δυναμικότητας (€/kW/Έτος)

Αττική Οικιακός Πελάτης

0,0144818

1,1290420

Αττική Εμπορικός Πελάτης

0,0144818

1,1290420

Αττική Βιομηχανικός Πελάτης

0,0006927

4,5489261

Αττική Κλιματισμός / Συμπαραγωγή

0,0038057

1,1284007

Θεσσαλονίκη Οικιακός Πελάτης

0,011943

0,4527584

Θεσσαλονίκη Εμπορικός Πελάτης

0,011943

0,4527584

Θεσσαλονίκη Βιομηχανικός Πελάτης

0,0002888

1,8112613

Θεσσαλία Οικιακός Πελάτης

0,0130140

0,5248681

Θεσσαλία Εμπορικός  Πελάτης

0,0130140

0,5248681

Θεσσαλία Βιομηχανικός Πελάτης

0,0003517

2,0997597

Κεντρική Μακεδονία Οικιακός Πελάτης

0,0116364555

0,7959100836

Κεντρική Μακεδονία Εμπορικός Πελάτης

0,0075718530

0,8337801293

Κεντρική Μακεδονία Βιομηχανικός  Πελάτης

0,0004237097

4,5888944915

Ανατολική Μακεδονία & Θράκη Οικιακός Πελάτης

0,0119108599

0,5497192911

Ανατολική Μακεδονία & Θράκη Εμπορικός Πελάτης

0,0073851196

0,6007861749

Ανατολική Μακεδονία & Θράκη Βιομηχανικός  Πελάτης

0,0004935821

4,8947259326

Στερεά Ελλάδα Οικιακός Πελάτης

0,0135230112

1,2367473741

Στερεά Ελλάδα Εμπορικός  Πελάτης

0,0114099549

1,2481411577

Στερεά Ελλάδα Βιομηχανικός  Πελάτης

0,0005662006

7,3227897665

Κόρινθος Βιομηχανικός  Πελάτης

0,0011828478

5,8238590506

 

 

Χρεώσεις Μεταφοράς:

Αφορά στην διακίνηση του φυσικού αερίου στα δίκτυα χαμηλής πίεσης. Εισπράττονται από τον Προμηθευτή σύμφωνα με τη νομοθεσία και αποδίδονται  στο Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος  Φυσικού Αερίου  (ΔΕΣΦΑ) για τη χρήση των Δικτύων Μεταφοράς. Οι χρεώσεις αυτές καθορίζονται από τους Συντελεστές Χρέωσης Χρήσης του Εθνικού Συστήματος  Μεταφοράς και τις ενεργές συμβάσεις δέσμευσης δυναμικότητας (μεταξύ Προμηθευτή και ΔΕΣΦΑ), βάσει των αποφάσεων της ΡΑΕ 352/2016 (ΦΕΚ Β’ 3513/1-11-2016) και 997/2017 (ΦΕΚ Β’ 4737/ 29-12-2017).

Τύπος υπολογισμού: Χρέωση Μεταφοράς = Συντελεστής Χρέωσης Δεσμευμένης Μεταφορικής Ικανότητας (€/MWh/Ημέρα/Έτος) + Συντελεστής Χρέωσης Μεταφερόμενης Ποσότητας Φυσικού Αερίου (€/MWh)

  

Συντελεστής Χρέωσης Δεσμευμένης Μεταφορικής Ικανότητας: Αναλογική χρέωση της μεταφορικής ικανότητας παράδοσης/παραλαβής που δεσμεύει ο χρήστης μεταφοράς σε αντίστοιχο σημείο εισόδου/εξόδου, βάσει των διατάξεων του Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΦΑ και της Σύμβασης Μεταφοράς που έχει συναφθεί με τον Διαχειριστή.

Συντελεστής Χρέωσης Μεταφερόμενης Ποσότητας Φυσικού Αερίου: Αναλογική χρέωση της παραδοτέας/ληφθείσας ποσότητας φυσικού αερίου από χρήστη μεταφοράς σε αντίστοιχο σημείο εισόδου/εξόδου του Συστήματος Μεταφοράς, βάσει των διατάξεων του Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΦΑ και της Σύμβασης Μεταφοράς που έχει συναφθεί με τον Διαχειριστή.

 

 

Χρέωση Μεταφοράς €/kWh

Μήνας

Αττική  

Θεσσαλονίκη 

Θεσσαλία

Απρίλιος 2019

0,00775

0,00155

0,00775

Μάϊος 2019

0,00775

0,00155

0,00775

Ιούνιος 2019

0,00601

0,00520

0,00601

Ιούλιος 2019

0,00706

0,00560

0,00706

Αύγουστος 2019

0,00431

0,00635

0,00431

Σεπτέμβριος 2019

0,00560

0,00112

0,00560

Οκτώβριος 2019

0,00498

0,00129

0,00498

 

Λοιπές χρεώσεις 2019:

Φόροι και τέλη τιμολογίων Φυσικού αερίου

Ανταποδοτικό Τέλος ΡΑΕ 

 0,000021505 €/kWh

Απόφαση ΡΑΕ 43/2016

Τέλος Ασφάλειας Εφοδιασμού (ΤΑΕ)

   Έως Απρίλιο 2019         0,00000 €/kWh  

       Από Μάϊο  2019           0,00048 €/kWh 

Ν. 4001/2011 Άρθρο 73 - ΦΕΚ  Β' 2536/23.09.14

Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης

0,00108 €/kWh για χρήση θέρμανσης

0,00540 €/kWh    για εμπορική και λοιπές οικιακες χρήσεις

 

Ν. 3986/2011

 

Ειδικό Τέλος

 0,5% επί του συνόλου των χρεώσεων, των φόρων δυναμικότητας και του ΕΦΚ. Δεν επιβαρύνεται με Φ.Π.Α.

Ν. 2093/1992 & Ν.2960/2001

ΦΠΑ

6% επί της συνολικής αξίας των τιμολογίων Φυσικού Αερίου πλην του ειδικού τέλους (χρεώσεις προμήθειας, μεταφοράς, διανομής, ΤΑΕ, ΕΦΚ και Τέλος ΡΑΕ)

 

 

 

 Ανάλυση Λοιπών Χρώσεων:

 

  • Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ) τον οποίο o Προμηθευτής υποχρεούται, βάσει των Νόμων Ν.3986/2011 και Ν.4389/2016 να συν-εισπράττει με τους εκκαθαριστικούς λογαριασμούς αερίου και να τον αποδίδει στο Ελληνικό Κράτος. O Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης εφαρμόζεται επί της κατανάλωσης αερίου και ισχύει από 01-09-2011.

  • Ειδικό τέλος (5‰) βάση του νόμου Ν.2093/92, άρθρο 9 (παρ.5,6,7) το οποίο εφαρμόζεται επί του συνόλου των πάγιων και αναλογικών χρεώσεων Προμήθειας, Διανομής, Μεταφοράς, ΕΦΚ και Τέλους Ασφάλειας Εφοδιασμού (ΤΑΕ).

  • Τέλος Ασφάλειας Εφοδιασμού (Τ.Α.Ε.) το οποίο ο Προμηθευτής υποχρεούται να εισπράττει με τους εκκαθαριστικούς λογαριασμούς αερίου και να το αποδίδει στον Διαχειριστή ΕΣΦΑ σύμφωνα με το Ν.4001/2011, Άρθρο 73 και την απόφαση της Ρ.Α.Ε. (ΦΕΚ Β' 2536/23-09-2014).

  • Φ.Π.Α: Όλες οι ως άνω περιγραφόμενες χρεώσεις πλην του ειδικού τέλους υπόκεινται σε Φ.Π.Α 6%

 

Άλλαξε τώρα σε


Στοιχεία Σύνδεσης

Στοιχεία Σύνδεσης

Επιλογή Πακέτου και Στοιχεία Παροχής

Επιλογή Πακέτου και Στοιχεία Παροχής

Τρόποι Πληρωμής

Τρόποι Πληρωμής

 Επισύναψη Δικαιολογητικών Εντύπων

Επισύναψη Δικαιολογητικών Εντύπων

Βήμα 1
Βήμα 2
Βήμα 3
Βήμα 4