Call Now

Ρυθμιζόμενες Χρεώσεις Ηλεκτρικής Ενέργειας Χαμηλής Τάσης

Οι Ρυθμιζόμενες χρεώσεις εφαρμόζονται σε όλους τους καταναλωτές που κάνουν χρήση του Εθνικού Ηλεκτρικού Συστήματος ανεξαρτήτως προμηθευτή. Βάσει των σχετικών Νόμων καθώς και του Κώδικα προβλέπεται η διακριτή αναγραφή των παρακάτω χρεώσεων επί των εντύπων λογαριασμών κατανάλωσης.

Οι χρεώσεις αυτές αφορούν αναλυτικά:

 

Χρήση Δικτύου Μεταφοράς

Η χρέωση αυτή καλύπτει τις δαπάνες λειτουργίας, συντήρησης και ανάπτυξης του Δικτύου Μεταφοράς (Σύστημα Μεταφοράς) που μεταφέρει την ηλεκτρική ενέργεια σε Υψηλή Τάση μέσω των πυλώνων από τα εργοστάσια παραγωγής στους Υποσταθμούς των αστικών περιοχών, ώστε στη συνέχεια μέσω του Δικτύου Διανομής υπό μέση και χαμηλή τάση να φθάσει η ενέργεια στους τελικούς καταναλωτές της χώρας. Διακρίνεται σε πάγια χρέωση (που προκύπτει από το ύψος της ισχύος της παροχής που έχει συμφωνηθεί) και σε μεταβλητή χρέωση (ανάλογα με το ύψος της κατανάλωσης).

Ο ΑΔΜΗΕ ως Διαχειριστής του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, είναι υπεύθυνος για τη λειτουργία, συντήρηση και ανάπτυξη του Συστήματος Μεταφοράς, ώστε να διασφαλίζεται ο εφοδιασμός της χώρας με ηλεκτρική ενέργεια.

Τύπος υπολογισμού: [kVA x Ημέρες /365 x ΜΠΧ(€kVA&έτος)] + [kWh x ΜΜΧ(€/kWh)]

όπου,
ΜΠΧ: Μοναδιαία Πάγια Χρέωση
ΜΜΧ: Μοναδιαία Μεταβλητή Χρέωση
kWh: κιλοβατώρες που έχουν καταναλωθεί
kVA: Συμφωνημένη Ισχύς : είναι η ανώτερη ισχύς που έχει συμφωνηθεί και δικαιούται να απορροφά ο καταναλωτής από το Δίκτυο της ΔΕΗ και αναγράφεται στο Συμβόλαιο Προμήθειας ηλεκτρικού ρεύματος

 

Χρήση Δικτύου Διανομής

Η χρέωση αυτή καλύπτει τις δαπάνες λειτουργίας, συντήρησης και ανάπτυξης του Δικτύου Διανομής, Μέσης και Χαμηλής Τάσης. Διακρίνεται σε πάγια χρέωση (που προκύπτει από το ύψος της ισχύος της παροχής που έχει συμφωνηθεί) και σε μεταβλητή χρέωση (βάσει της κατανάλωσης).

Ο ΔΕΔΔΗΕ ως Διαχειριστής του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας, είναι υπεύθυνος για τη λειτουργία, συντήρηση και ανάπτυξη του Δικτύου Διανομής και μεριμνά για την ομαλή και απρόσκοπτη ηλεκτροδότηση των ακινήτων.

Τύπος υπολογισμού: [kVA x Ημέρες /365 x ΜΠΧ(€kVA&έτος)]+ kWh x ΜΜΧ(€/kWh)/συνφ

όπου,
ΜΠΧ: Μοναδιαία Πάγια Χρέωση
ΜΜΧ: Μοναδιαία Μεταβλητή Χρέωση
kWh: κιλοβατώρες που έχουν καταναλωθεί
kVA: Συμφωνημένη Ισχύς : είναι η ανώτερη ισχύς που έχει συμφωνηθεί και δικαιούται να απορροφά ο πελάτης από το Δίκτυο της ΔΕΗ και αναγράφεται στο Συμβόλαιο Προμήθειας ηλεκτρικού ρεύματος
συνφ: Συντελεστής ισχύος : υπολογίζεται σε ορισμένες κατηγορίες πελατών με μεγάλη Συμφωνημένη Ισχύ και υπολογίζεται από τις καταναλώσεις ενεργού και αέργου ενέργειας. Για τους υπόλοιπους πελάτες ο συντελεστής ισχύος λαμβάνεται ίσος με τη μονάδα (συνφ=1)

 

Λοιπές Χρεώσεις

Είναι χρεώσεις που επιβάλλονται από την κείμενη νομοθεσία για την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς.

Τύπος υπολογισμού: kWh x Μοναδιαία Χρέωση (€/kWh)

 

Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ)

Ως ΥΚΩ έχουν χαρακτηρισθεί, σύμφωνα με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης (ΦΕΚ Β’ 1040/07κσι ΦΕΚ Β' 1614/10), οι υπηρεσίες: α) παροχή ηλεκτρικής ενέργειας στους καταναλωτές των μη διασυνδεδεμένων νησιών, με τιμολογήσεις ίδιες ανά κατηγορία καταναλωτών με αυτές της ηπειρωτικής χώρας, β) παροχή ηλεκτρικής ενέργειας με ειδικό τιμολόγιο στους πολύτεκνους καταναλωτές, όπως αυτοί προσδιορίζονται βάσει της κείμενης νομοθεσίας, γ) παροχή ηλεκτρικής ενέργειας με ειδικό "Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο" (Κ.Ο.Τ.) σε ευπαθείς καταναλωτές, όπως αυτοί προσδιορίζονται βάσει σχετικής Υπουργικής Απόφασης και δ) η προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας με ειδικό «Τιμολόγιο Υπηρεσιών Αλληλεγγύης» (Τ.Υ.Α.) σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου προνοιακού χαρακτήρα, όπως εκκλησιαστικά-φιλανθρωπικά ιδρύματα, φορείς ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας κ.ά.

Τύπος υπολογισμού: kWh x Μοναδιαία χρέωση (€/kWh)

 

Eιδικό Τέλος Μείωσης Εκπομπών Αερίων Ρύπων (ΕTΜΕΑΡ)

Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, το τέλος αυτό προσδιορίζεται για την αποζημίωση των παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές (ΑΠΕ). Αποτελεί τη συνεισφορά όλων μας στη μείωση εκπομπών αερίων.

Τύπος υπολογισμού: kWh x Μοναδιαία χρέωση (€/kWh)

 

Πρόγραμμα

Παρατηρήσεις

Σύστημα Μεταφοράς

Δίκτυο Διανομής

Λοιπές Χρεώσεις (€/kWh)

ΥΚΩ (€/kWh)

Ε.Τ.Μ.Ε.Α.Ρ. (€/kWh)

Χρέωση Ισχύος (€/kVA*ΣΙ/έτος)

Χρέωση Ενέργειας (€/kWh)

Χρέωση Ισχύος (€/kVA*ΣΙ/έτος)

Χρέωση Ενέργειας (€/kWh)

Red Pro 1
Red Pro 1 Plus
Red Pro 1 Fixed * 

για παροχή έως και 25 kVa

0,52000

0,00488

1,46

0,0190

0,00007

0,01824

0,017

Red Pro 2
Red Pro 2 Plus
Red Pro 2 Fixed

χωρίς μέτρηση άεργου ισχύος

0,52000

0,00488

2,72

0,0190

0,00007

0,01824

0,017

με  μέτρηση άεργου ισχύος

0,52000

0,00488

3,98

0,0173

0,00007

0,01824

0,017

Red Pro 3
Red Pro 3 Plus
Red Pro 3 Fixed

για παροχή έως και 25 kVa

0,52000

0,00488

1,46

0,0190

0,00007

0,01824

0,017

για παροχή μεγαλύτερη απο 25 kVa χωρίς μέτρηση άεργου ισχύος

0,52000

0,00488

2,72

0,0190

0,00007

0,01824

0,017

για παροχή μεγαλύτερη απο 25 kVa με μέτρηση άεργου ισχύος

0,52000

0,00488

3,98

0,0173

0,00007

0,01824

0,017

Χρέωση  Νυχτερινού

-

-

-

-

0,00007

0,01824

0,017

Red Home
Red Home Plus
Red Home Fixed
Red 24/7
Red Home Solar *
για την ημερήσια κατανάλωση

0- 1600

0,13

0,00542

0,52

0,0213

0,00007

0,00690

0,017

1601-2000

0,13

0,00542

0,52

0,0213

0,00007

0,05000

0,017

> 2000

0,13

0,00542

0,52

0,0213

0,00007

0,08500

0,017

Red Home Night
Red Home Night Plus
Red Home Night Fixed
Red 24/7
Red Home Solar
*για την νυχτερινή κατανάλωση

0- 1600

-

-

-

-

0,00007

0,0069

0,017

1601-2000

-

-

-

-

0,00007

0,015

0,017

> 2000

-

-

-

-

0,00007

0,030

0,017

 

ΚΟΤ Α

 

-

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00007

0,000

0,017

 

ΚΟΤ Β

 

-

0,00000

0,00602

0,00000

0,02370

0,00007

0,000

0,017

 

* Τα τιμολόγια Γ21Β, Γ22Β και Γ23Β έχουν εξομοιωθεί με τα τιμολόγια Γ21, Γ22 και Γ23.

Φ.Π.Α: Όλες οι ως άνω περιγραφόμενες χρεώσεις υπόκεινται σε Φ.Π.Α 6%

Άλλαξε τώρα σε


Στοιχεία Σύνδεσης

Στοιχεία Σύνδεσης

Επιλογή Πακέτου και Στοιχεία Παροχής

Επιλογή Πακέτου και Στοιχεία Παροχής

Τρόποι Πληρωμής

Τρόποι Πληρωμής

 Επισύναψη Δικαιολογητικών Εντύπων

Επισύναψη Δικαιολογητικών Εντύπων

Βήμα 1
Βήμα 2
Βήμα 3
Βήμα 4