Μείγμα Καυσίμου

Το Μείγμα Καυσίμου περιλαμβάνει τα ποσοστά των καυσίμων που χρησιμοποιήθηκαν για την παραγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας και την οποία κατανάλωσαν οι πελάτες όλης της χώρας (ηπειρωτική χώρα και νησιά) κατά το τελευταίο 12μηνο.

 

Η συγκεκριμένη διαδικασία της ενημέρωσης των πελατών σχετικά με τη συμβολή κάθε ενεργειακής πηγής στο συνολικό Μείγμα Καυσίμου, προβλέπεται στα πλαίσια των Ευρωπαϊκών Οδηγιών (2003/54/ΕΚ, 2009/72/ΕΚ) και των προβλεπομένων στην Ελληνική Νομοθεσία (Ν.3426/2005, αρθρ. 17), σχετικά με τον Κώδικα Προμήθειας σε Πελάτες.

Ανάλυση Παραγωγής και Διασυνδέσεων

Διασυνδεδεμένο Σύστημα 
(2017)

Μη Διασυνδεδεμένο Σύστημα - Σύνολο
(2017)

Μη Διασυνδεδεμένο Σύστημα -  Κρήτη
(2017)

Λιγνιτική

31,5%

0,0%

0,0%

Πετρελαϊκή

0,0%

82,4%

77,7%

Φυσικού Αερίου

29,6%

0,0%

0,0%

Υδροηλεκτρική

6,6%

0,0%

0,0%

ΑΠΕ

20,3%

17,6%

22,3%

Διασυνδέσεις

11,9%

0,0%

0,0%

Σύνολο

100,0%

100,0%

100,0%

Άλλαξε τώρα σε


Στοιχεία Σύνδεσης

Στοιχεία Σύνδεσης

Επιλογή Πακέτου και Στοιχεία Παροχής

Επιλογή Πακέτου και Στοιχεία Παροχής

Τρόποι Πληρωμής

Τρόποι Πληρωμής

 Επισύναψη Δικαιολογητικών Εντύπων

Επισύναψη Δικαιολογητικών Εντύπων

Βήμα 1
Βήμα 2
Βήμα 3
Βήμα 4