Call Now

Συχνές Ερωτήσεις Φυσικό Αέριο

Αγορά Φυσικού Αερίου

Όλοι οι τελικοί καταναλωτές, οικιακοί και επαγγελματικοί, απέκτησαν το δικαίωμα επιλογής προμηθευτή Φυσικού Αερίου από 01/01/2018. Έτσι πλέον και στο Φυσικό Αέριο, οι πελάτες μπορούν να επιλέγουν  οι ίδιοι συμφέρουσες λύσεις εξοικονόμησης. Η διάθεση και η επιθυμία των καταναλωτών να έχουν την δυνατότητα εναλλακτικών επιλογών στο χώρο του Φυσικού Αερίου, έχει γίνει πλέον ξεκάθαρη μετά και την έντονη κινητικότητα τους.   

Οι αρμόδιοι φορείς στην αγορά Φυσικού Αερίου είναι:

  • Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ) / www.ypeka.gr
  • Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) / www.rae.gr
  • Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΔΕΣΦΑ) / http://www.desfa.gr
  • Δίκτυο Διανομής (ΕΔΑ)
  • Δημόσια Επιχείρηση Αερίου Α.Ε. (ΔΕΠΑ)/ http://www.depa.gr
  • Συνήγορος του Καταναλωτή / www.synigoroskatanaloti.gr

Ο Προμηθευτής Τελευταίου Καταφυγίου, υποχρεούται να προμηθεύει πελάτες οι οποίοι δεν εκπροσωπούνται από προμηθευτή, λόγω υπαιτιότητας του μέχρι πρότινος προμηθευτή τους ή εξαιτίας γεγονότων που εμπίπτουν στη σφαίρα επιρροής του μέχρι πρότινος προμηθευτή τους.

Φυσικό Αέριο

Το Φυσικό Αέριο είναι ένα φυσικό στοιχείο άχρωμο και άοσμο, που χρησιμοποιείται χωρίς ιδιαίτερη επεξεργασία. Αποτελεί μία από τις πιο καθαρές πηγές πρωτογενούς ενέργειας και κάνει σχεδόν τέλεια καύση, προσδίδοντας έτσι ασφάλεια και ευκολία στη  χρήση του. Το Φυσικό Αέριο αποτελεί βασική πηγή παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, χρησιμοποιείται ως καύσιμο οχημάτων, έχει Οικιακή Χρήση και Βιομηχανική- Εμπορική χρήση.

Οι οικιακοί καταναλωτές έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν τις υπηρεσίες που τους παρέχουμε στο Φυσικό Αέριο, το Υγραέριο και την Ηλεκτρική Ενέργεια και να επωφεληθούν από τις ανταγωνιστικές μας τιμές και την προσωπική εξυπηρέτηση.
Το Φυσικό Αέριο χρησιμοποιείται στην Βιομηχανία, σε μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις, σε πολιτιστικά κέντρα, χώρους αναψυχής και σε κάθε εμπορικό τομέα καλύπτοντας τις βασικές λειτουργίες τους αλλά και εξειδικευμένες χρήσεις.

Η σημαντική διαφορά του Φυσικού Αερίου και του Υγραερίου, είναι το περιορισμένο δίκτυο διανομής του Φυσικού Αερίου που δε δίνει σε όλους τους καταναλωτές τη δυνατότητα να επιλέξουν οικονομικότερες και λειτουργικές λύσεις για το σπίτι και την επιχείρησή τους. Γι’ αυτό η ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ ακόμα και σε περιοχές που δεν υπάρχει πρόσβαση Φυσικού Αερίου, δίνει τη λύση στην εξοικονόμηση με την παροχή Υγραερίου.

Το Φυσικό Αέριο, καταλήγει στους καταναλωτές μέσω της μόνιμης και σταθερής παροχής, με αυτονομία, αμεσότητα και ταχύτητα. Είναι ασφαλές στην χρήση του με εύκολη και απλή εγκατάσταση του εξοπλισμού. Διασφαλίζει την μέγιστη απόδοση και διάρκεια ζωής των συσκευών και του εξοπλισμού σας.

Αλλαγή προμηθευτή

Η ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ, έχοντας την εμπειρία 65 ετών σας εξασφαλίζει σταθερές μηνιαίες  ανταγωνιστικές χρεώσεις και σας προσφέρει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες για να μπορείτε να έχετε τον έλεγχο των μηναίων σας εξόδων στο σπίτι και στην επιχείρηση.

Η διαδικασία αλλαγής προμηθευτή Φυσικού Αερίου δεν απαιτεί καμία επέμβαση στο μετρητή ή στην εσωτερική εγκατάστασή σας. Χρειάζεται μόνο η υπογραφή της Αίτησης Προμήθειας Φυσικού Αερίου με την ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ. Η διαδικασία  ολοκληρώνεται εντός 3 εβδομάδων, σύμφωνα με τη διαδικασία του αρμόδιου Διαχειριστή.

Δεν υπάρχει ΚΑΝΕΝΑ κόστος για τη μεταφορά της παροχής σας στην ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ.

Η ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ παρέχει τις υπηρεσίες της σε όλες τις περιοχές που είναι διασυνδεδεμένες με το Δίκτυο Διανομής Φυσικού Αερίου. Δείτε την διαθεσιμότητά σας εδώ.

Στην εγκατάστασή σας δε θα γίνει διακοπή της τροφοδοσίας Φυσικού Αερίου.

Οι Γενικοί Όροι Προμήθειας της Σύμβασης που υπογράφετε, αναφέρουν αναλυτικά όλους τους όρους, τις προϋποθέσεις, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του Προμηθευτή και του Πελάτη στη μεταξύ τους εμπορική σχέση. Οι όροι ανά κατηγορία πελάτη είναι αναρτημένοι στα χρήσιμα έντυπα.   

 

Λογαριασμός, Χρεώσεις και Τιμές

Οι λογαριασμοί σας θα εκδίδονται με μηνιαία συχνότητα. Πραγματοποιώντας την εγγραφή σας στο MyPetrogaz μπορείτε να αποκτήσετε τον πλήρη έλεγχο των λογαριασμών σας και να επωφεληθείτε από τις υπηρεσίες που δημιουργήθηκαν για εσάς.

 

Οι λογαριασμοί σας μπορούν να εξοφληθούν ηλεκτρονικά, μέσω χρεωστικής ή πιστωτικής κάρτας, με χρέωση λογαριασμού μέσω πάγιας εντολής τραπέζης, μέσω του site μας και με μετρητά  σε όλες τις τράπεζες έως την ημερομηνία που θα αναγράφεται στον λογαριασμό σας.

Οι Ρυθμιζόμενες Χρεώσεις που υπάρχουν στον λογαριασμό σας είναι η χρήση Δικτύου Διανομής, η χρήση Δικτύου Μεταφοράς και οι Λοιπές Χρεώσεις. Οι παραπάνω χρεώσεις είναι ίδιες για όλους του καταναλωτές ανεξαρτήτως προμηθευτή που έχουν επιλέξει.
Ο ΕΝΑΝΤΙ λογαριασμός βασίζεται στην ιστορικότητα της κατανάλωσης κάθε παροχής, ανάλογα με την κατηγορία της και την περίοδο που αφορά. Το ποσό που χρεώνεται στον ΕΝΑΝΤΙ και αφορά στη χρέωση Φυσικού Αερίου, αφαιρείται στον επόμενο ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ λογαριασμό που θα εκδοθεί.

Ο ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟΣ λογαριασμός είναι η πραγματική κατανάλωση που καταμετρήθηκε για συγκεκριμένη χρονική περίοδο, και επιβεβαιώνει ή διορθώνει τους ΕΝΑΝΤΙ λογαριασμούς που εκδόθηκαν για την ίδια χρονική περίοδο.

Εφόσον για σπουδαίο λόγο προκύψει αναπροσαρμογή της τιμολόγησης, θα ενημερωθείτε εγγράφως και θα έχετε περιθώριο εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών για την αποδοχή ή μη των νέων όρων.

Η εγγύηση είναι το ποσό που καταβάλλεται στον Προμηθευτή, για την εξασφάλιση αποκλειστικά, μελλοντικών οφειλών που απορρέουν από την Σύμβαση Προμήθειας Φυσικού Αερίου. Το ύψος αυτής είναι ανάλογο της εκτιμώμενης κατανάλωσης Φυσικού Αερίου. Η εγγύηση επιστρέφεται από τον μέχρι πρότινος Προμηθευτή σας με συμψηφισμό στον τελευταίο εκκαθαριστικό λογαριασμό κατανάλωσης.

Κάθε Σημείο Παράδοσης χαρακτηρίζεται μέσω ενός μοναδικού Ηλεκτρονικού Κωδικού Αναγνώρισης Σημείου Παράδοσης (ΗΚΑΣΠ), ο οποίος είναι και μοναδικός. Καθορίζεται από τον αρμόδιο Διαχειριστή του Δικτύου Διανομής (ΕΔΑ) και περιλαμβάνεται στη Σύμβαση Σύνδεσης και στο λογαριασμό κατανάλωσης.

Για κάθε επιπλέον πληροφορία μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 2100000000, ηλεκτρονικά στο …[email protected] ή να κάνετε Online την αίτησή σας εδώ.

Θέματα Δικτύου

Υπεύθυνος για τη λήψη των ενδείξεων της κατανάλωσης είναι ο Αρμόδιος Διαχειριστής του Δικτύου Διανομής ανά περιοχή, και είναι οι εξής: ΕΔΑ Αττικής, ΕΔΑ ΘΕΣΣ, ΔΕΔΑ Λοιπής Ελλάδος.

 

Ο Διαχειριστής είναι αρμόδιος για την τεχνική υποστήριξη των παροχών, όπως η λήψη των μετρήσεων, βλάβες, διακοπές κ.α. 

Μπορείτε να απευθυνθείτε στον Αρμόδιο Διαχειριστή του Δικτύου Διανομής (ΕΔΑ) ο οποίος είναι υπεύθυνος για την ανάπτυξη, συντήρηση και λειτουργία του δικτύου.

Για να τροφοδοτηθεί το ακίνητό σας με φυσικό αέριο, είναι απαραίτητη η σύνδεση με το αρμόδιο Δίκτυο Διανομής. Μπορείτε να ελέγξετε την διαθεσιμότητα του δικτύου εδώ και να επικοινωνήσετε με το αρμόδιο Δίκτυο Διανομής για να ενημερωθείτε για τις ενέργειες που χρειάζονται.

 

Άλλαξε τώρα σε


Στοιχεία Σύνδεσης

Στοιχεία Σύνδεσης

Επιλογή Πακέτου και Στοιχεία Παροχής

Επιλογή Πακέτου και Στοιχεία Παροχής

Τρόποι Πληρωμής

Τρόποι Πληρωμής

 Επισύναψη Δικαιολογητικών Εντύπων

Επισύναψη Δικαιολογητικών Εντύπων

Βήμα 1
Βήμα 2
Βήμα 3
Βήμα 4